Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

mrrrrrrrrr
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
mrrrrrrrrr
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mrrrrrrrrr
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viainyourheart inyourheart
8043 6d9b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapuszka puszka
mrrrrrrrrr
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
mrrrrrrrrr

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaikari ikari
mrrrrrrrrr
7419 1328 500
Reposted fromqnik qnik viapurpleJolene purpleJolene
mrrrrrrrrr
1341 0b5b 500
Reposted frompurpleJolene purpleJolene
mrrrrrrrrr
 -Dlaczego dajesz mi tak gadać? Dlaczego się tym interesujesz?  - Lubię, kiedy ludzie się otwierają...  - Dlaczego?  - Nie wiem. To jest jak autoportret, czyż nie? Autoportret ze słów...
— Anna Gavalda – Po prostu razem
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik via404notfound 404notfound
mrrrrrrrrr
9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter via404notfound 404notfound
mrrrrrrrrr
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
Reposted frompinkdress pinkdress viakatt katt

July 01 2015

mrrrrrrrrr
mrrrrrrrrr
mrrrrrrrrr
3077 6e2b
Reposted fromadzix69 adzix69 viatimburtonart timburtonart

June 25 2015

mrrrrrrrrr
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viamentalstate mentalstate
mrrrrrrrrr
Reposted fromshakeme shakeme viamentalstate mentalstate
9622 04a8 500
Reposted fromfreakish freakish via13-days 13-days
mrrrrrrrrr
1523 ccfd
Reposted fromlouse louse via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...